Primum non nocere

Filozofią działania Nova – Medica jest holistyczna metoda leczenia postrzegająca człowieka w połączeniu ze wszystkimi aspektami jego życia. Już żyjący na przełomie V i IV w. p.n.e. grecki filozof Hipokrates – ojciec medycyny zachodniej, uważał, że człowiek pozostaje w ścisłym związku ze swoim środowiskiem i należy leczyć chorego, a nie konkretną chorobę. Każdą diagnozę poprzedza długa rozmowa z pacjentem nie tylko na temat jego dolegliwości fizycznych, ale również stylu życia, który w wielu przypadkach ma wpływ na występujące problemy somatyczne. Celem prowadzonej przez dr Cudną przychodni jest nie tylko alternatywna i efektywna metoda walki z dolegliwością, z którą zgłasza się pacjent, ale też znaczna poprawa komfortu życia za pomocą nieinwazyjnego i bezpiecznego zdiagnozowania przyczyny.

 

 30.05  – 31.05.2024

GABINET ZAMKNIĘTY